Besproken in de MR-vergadering van 31 oktober 2017. 

In deze bijeenkomst is onder meer gesproken over pedagogisch klimaat, een belangrijk onderdeel van het schooljaarplan.
School werkt samen met professionals buiten school. Wanneer er meer duidelijkheid is over de aangekondigde ouderavond plannen buiten de school, zult u daar over worden geïnformeerd. Binnen de school zijn we als (nieuw) team ons pedagogisch beleid, aan het bekijken, bespreken, aanpassen en aanvullen:  wat vinden wij belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat binnen onze school, wat doen wij aan sociaal-emotionele vorming, welke afspraken, regels en stappenplannen hanteren wij?  We bespraken waaraan mensen vanaf de buitenkant kunnen zien, wat ons pedagogisch beleid is.

Het jaarplan 
Dit schooljaar wordt er vooral gericht op lezen – taal – spelling. Borging van visie en afspraken zijn van belang. Het team wil ouders informeren over de nieuwe methoden en de veranderde werkwijzen.

GMR
Met andere MR’en willen we proberen om ons laten voorlichten over communicatie. Hoe kunnen we als MR zo optimaal mogelijk communiceren naar ouders, team en andere instanties?

Protocol luizenkammen
Gezien het opgestelde protocol vragen we aan de kamouders of kinderen met hoofdluis na ongeveer 2 weken gecontroleerd kunnen worden.