Planning schooljaar 2019-2020

De digitale kalender is weer bijgewerkt. U kunt deze kalender ook exporteren naar uw eigen digitale agenda. Uiteraard kunt u ook de agenda gebruiken via Parro. De agenda van Parro wordt vanaf augustus aangevuld met de nieuwe planning.

Er staat ook een chronologisch overzicht van studiedagen en extra vrije dagen op onze website bij het onderdeel ‘vakantie en vrije dagen‘.  Daarnaast is er ook een jaarkalender beschikbaar met alle vakanties en vrije dagen. Zie onderstaand document:

Nieuwe collega

Eerder hebben we u laten weten dat er vacatureruimte is op basisschool Heilig Hart. Inmiddels hebben we een sollicitatieprocedure achter de rug en kunnen we u mededelen dat volgend schooljaar Milou Duijghuisen het team van Heilig Hart komt versterken. Binnenkort zal Milou zich voorstellen via onze nieuwsbrief.

In het nieuwsbericht over de groepsindeling kunt u haar naam terugvinden als leerkracht in de onderbouw. Wij wensen haar veel succes en werkplezier op basisschool Heilig Hart.

De vacatureruimte voor een intern begeleider staat nog open. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte!

Groepsindeling 2019-2020

Om ervoor te zorgen dat kinderen nog meer profiteren van de goede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in ons team, passen we komend schooljaar onze groepsindeling enigszins aan.

Volgend schooljaar werken we in twee bouwen die ieder bestaan uit twee mentorgroepen. Alle leerlingen starten ’s morgens in hun eigen mentorgroep. Elke dag zijn er ook lessen waarbij kinderen werken in hun bouw. Dankzij de ruime personele bezetting kunnen we volgend schooljaar extra investeren in de ontwikkeling van onze manier van groepsdoorbrekend werken.

Voor 2019 – 2020 ziet dit er als volgt uit:

klik op afbeelding om te vergroten

Invulling van dagen:

klik op afbeelding om te vergroten

Deze manier van werken vraagt ook iets van de indeling van ons schoolgebouw. Als we meer willen samenwerken tussen bijvoorbeeld mentorgroep 7-8 en mentorgroep 5-6, dan is het vanzelfsprekend dat hun lokalen dichtbij elkaar liggen. Daarom willen we groep 7-8 verhuizen naar het  technieklokaal. U zult begrijpen dat we dit niet vandaag of morgen realiseren, maar dat daar eerst wat aanpassingen voor gedaan moeten worden. We denken daarbij ook aan het weghalen van een tussenmuur tussen twee mentorgroepen waardoor er meer ruimte ontstaat om te werken in bouwen. Geluidswerende glazen schuifdeuren zouden de ruimtes dan kunnen afsluiten als we werken in een mentorgroep. Als er een verbouwing gepland wordt dan zorgen we ervoor dat dit zo min mogelijk overlast met zich meebrengt. Er wordt met planningen altijd eerst gekeken naar lesvrije momenten zoals bijvoorbeeld in een vakantieperiode.

Aanvullende informatie:

  • Het leerplein is beschikbaar voor alle groepen. Hier kan dus ook onderwijs verzorgd worden aan een gecombineerde mentorgroep zoals groep 4 mét groep 5.
  • Leerlingen zitten in de boven- of onderbouw. Binnen de bouw is een leerkracht eindverantwoordelijk voor uitvoering van plannen, reguliere oudergesprekken, eerste aanspreekpunt etc. Dit noemen we de mentorgroep.
  • De mentorgroep heeft een eigen ruimte in het gebouw waar de leerlingen bij de start van de dag plaats nemen.
  • De lessen in de bouw worden gegeven door de leerkrachten die in de bouw aanwezig zijn. Dit kan dus ook een leerkracht zijn die niet als ‘mentor’ is aangewezen.

Oudergesprekken

In de week van 17 juni staan de oudergesprekken gepland. Deze gespreksronde is voor groep 1 t/m 5 en groep 7 facultatief. Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u via een e-mailbericht een afspraak inplannen met de leerkracht(en). Het is prettig om meteen uw vraag of gespreksonderwerp door te geven aan de leerkracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek.

Ouders van leerlingen uit groep 6 hebben oudergesprekken waarbij de voorlopige uitstroom wordt besproken. Deze ouders ontvangen via Parro een intekenlijst om zich digitaal in te schrijven.

De gesprekkencyclus voor ouders van leerlingen uit groep 8 is afgerond.

Studiedag 11 juni

Dinsdag 11 juni staat er een studiedag gepland voor het team van Heilig Hart. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Tijdens de studiedag gaan we als team onze huisstijl bekijken. Hoe werken we op Heilig Hart? Deze beschrijving komt terug in ons nieuwe schoolplan. Ook het nieuwe schoolplan staat op de agenda. Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Vanuit het schoolplan wordt dan een jaarplan gemaakt waarin de speerpunten voor een jaar staan beschreven. Daarnaast gaan we onze opbrengsten analyseren en maken we plannen/afspraken voor volgend schooljaar.

Kampvuurvertellingen

  • Vrijdag 16 augustus 2019
  • 20:00 uur – 22:30 uur
  • Kampvuurvertellingen
  • Pleintje voor ingang Mozaïek
  • Campuslaan 6
  • Wijchen

De zon gaat langzaam onder. De late middag gaat over in de schemering, tot uiteindelijk het knisperende kampvuur een helder licht schijnt in het donker. De verhalenverteller schraapt zijn keel en neemt je mee naar ver weg en lang geleden.

Wil je eens een nostalgische avond meemaken? Even stilstaan en niets hoeven? Gewoon een moment zitten en luisteren, een drankje erbij? Kom dan naar de vierde editie van de succesvolle Kampvuurvertellingen. Dit jaar met verhalenvertellers Paul Groos, Martin Bergsma, Joost Schellekens en Nadja Spooren.

“Kampvuurvertellingen” verder lezen