Rapporten

De bijzondere periode die we met elkaar hebben doorgemaakt (en nog steeds doormaken), vraagt ook om een bijzondere rapportage. We hebben als team besloten dat ons huidige rapport niet aansluit bij de invulling van ons onderwijs tijdens de Corona-crisis.

U ontvangt dit jaar een alternatief rapport waarbij het onderwijs op afstand en het 50% onderwijs een belangrijk uitgangspunt zal zijn. Ook uw inbreng als ‘thuisonderwijzer’ zal hierin een plaats krijgen. Onze plannen worden op dit moment uitgewerkt en binnenkort kunnen wij u hier meer over informeren.

Afname toetsen leerlingvolgsysteem (Cito)

We maken gebruik van toetsen en observaties om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en daarmee ons onderwijs optimaal af te stemmen op de leerling. Dat is precies wat we nu ook willen weten: hoe hebben onze leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in ons onderwijsaanbod? 

Nu we weten dat de leerlingen een aantal weken onderwijs op school gemist hebben, is deze vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Om de verschillende keuzes in het aanbod goed af te stemmen op de behoefte van de leerling, hebben we besloten om in de maand juni gebruik te maken van enkele essentiële Cito-toetsen.

Vanzelfsprekend zullen de kinderen niet “afgerekend” worden op deze afnames door de bijzondere situatie ten gevolge van het COVID-19 virus. Ook zullen de resultaten niet worden meegenomen in de advisering richting het vervolgonderwijs. Het is echt bedoeld om meer zicht te krijgen op de huidige ontwikkeling van de leerling en zo nodig ons aanbod daarop af te stemmen.

Vanaf 8 juni weer volledig naar school

We zien dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. Als het zo goed blijft gaan en er geen contra-indicaties zijn, gaan alle leerlingen dus vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen:

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

In de komende dagen zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling. Naar verwachting is het bijgestelde protocol rond 27 mei gereed. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bovenstaande betekent voor onze school dat we tot en met vrijdag 5 juni doorgaan met de bestaande A en B groepen. In de Parro-agenda kunt u binnenkort de planning van deze groepen terugvinden.

Formatie schooljaar 2020-2021

Mét of zonder crisis, ook volgend schooljaar gaan we als team weer het maximale uit onze leerlingen proberen te halen. Helaas is dat volgend schooljaar zonder Ria Bijlaart. Ria gaat vanaf het nieuwe schooljaar genieten van haar pensioen.

Aanstaande periode gaan we met het team aan de slag om met elkaar de ‘bemensing’ rond te krijgen voor het komende schooljaar. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Een eerste begin….

We hebben de eerste week achter de rug waarin we alle leerlingen weer in onze lokalen hebben kunnen verwelkomen. Uiteraard met veel beperkingen, maar het voelt toch goed om elkaar weer ‘in het echt’ te ontmoeten. Als ouder heeft u wellicht vragen over de beperkingen en richtlijnen die we tot uitvoering hebben gebracht bij ons op school. Onderstaande poster is daarbij een hulpmiddel ter verduidelijking. Deze posters hangen ook bij de toegangspoorten van het schoolterrein. U kunt bij vragen uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de schoolleiding.

Meer info: rijksoverheid.nl/coronavirus

Nu de eerste stappen tot opening gezet zijn, gaan we als team verder met de uitwerking van nieuwe vraagstukken:
– Hoe gaan we ons leerlingvolgsysteem inzetten (Citotoetsen)?
– Wat doen we met ons rapport?
– Hoe nemen we afscheid van onze schoolverlaters?

Als we hier meer duidelijkheid over hebben dan laten wij dit u weten. Sommige antwoorden kunnen we echter pas geven n.a.v. nieuwe richtlijnen die door de overheid worden opgesteld.

Financiële compensatie ouderbijdrage

De Corona epidemie heeft gezorgd dat een aantal schoolactiviteiten dit voorjaar niet door konden gaan. Denk hierbij aan de sportdag en het schoolreisje. Hierdoor heeft de OR minder uitgaven dit schooljaar en gaan we de ouders ook hiervoor compenseren. In schooljaar 2019-2020 was de ouderbijdrage vastgesteld op 40 euro per kind en 20 euro voor kinderen die na 1 januari starten.

De OR heeft het volgende besloten:

  • Ouders met kinderen die na 1 januari 2020 zijn gestart op het Heilig Hart hoeven dit schooljaar geen ouderbijdrage te betalen.
  • Ouders met kinderen in groep 1 (vóór 1 januari 2020 gestart) t/m 7 waarbij wij op 20 maart een automatische incasso hebben laten uitvoeren krijgen volgend schooljaar (2020-2021) een korting van 20 euro per kind.
  • Ouders van kinderen die na dit schooljaar Heilig Hart verlaten (groep 8 en kinderen die naar een andere basisschool gaan) en waarbij wij een automatische incasso hebben laten doen krijgen 20 euro terug, omdat wij deze ouders volgend schooljaar niet kunnen compenseren. Het streven is om dit voor 1 juni weer teruggeschreven te hebben.
  • De ouders die normaal een factuur krijgen zullen deze volgende week via school krijgen. Deze factuur zal 20 euro zijn. En deze ouders betalen volgend schooljaar wel de dan geldende ouderbijdrage.

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de penningmeester van de OR: Claudia van Kerkhof (heilighart.or@kansenkleur.nl)

Verhalen uit leerjaar 3

De boswachter ging naar de raket. Toen zag hij een muis. Toen was ze weer op het eiland. Toen gingen ze wilde dieren kijken. Toen zagen ze een hert, toen een leeuw, toen een giraf, toen zag hij een toekan en toen gingen weer terug naar de raket. Toen was de boswachter weer terug op zijn land. -Fleur

De boswachter wacht op dieren zelfs een muis. En hij zat nog nooit in een raket. Het was de eerste keer dat hij een muis zag en hij zag toen een hert. Toen ging hij naar een winkel chips halen. -Tineke

De boswachter vond twee muizen. Ze gingen naar de boerderij. Ze gingen in de twee raketten. Toen vlogen ze naar de maan. -Sanne

De prinses ging naar het bos. Daar zag ze een paddenstoel. Een paddenstoel met rood en witte stippen. Ze zag een kip en die raakte de paddenstoel aan. Toen werd de kip ziek en de prinses hielp de kip. Ze werd beter en ze gingen samen naar huis. En ze leefde nog lang en gelukkig. -Stijn

De boswachter ziet een muis die in een raket zit. Die gaat naar een ver land. Maar de boswachter gaat er achter aan maar dan gaat de muis naar nog meer muizen. Dan zien ze de boswachter en dan gaan de muizen achter de boswachter aan. -Toon

Er woonde eens een boswachter en een muis in een mooi bos. Op een dag hoorde de muis een gek geluid. Hij keek omhoog. Hij zag een raket. -Loes

Er woonde eens een boswachter en een muis in een mooi bos. Op een dag hoorde de muis een gek geluid. Hij keek omhoog. Hij zag een raket. -Jayden

Ingekomen post

Dag jongens en meisjes, leerkrachten en ouders,

De scholen zijn weer begonnen! Die zin lezen we normaal gesproken op spandoeken langs de weg na de zomervakantie. Maar nu is het ook sinds 11 mei van toepassing. We beginnen met z’n allen aan een nieuwe periode. Voor sommigen kan dit spannend kan zijn. Ik hoop vooral dat de tijd die voor ons ligt ook plezier brengt.

Beste leerkrachten en alle andere medewerkers in het onderwijs: op de eerste plaats wil ik jullie bedanken voor de extra inzet de afgelopen tijd. Dat was van grote klasse. Natuurlijk ook alvast dank voor jullie inzet de komende tijd. Want alles wat anders dan normaal is, vraagt extra inzet. Ik wens jullie heel veel succes toe.

“Ingekomen post” verder lezen

Wij zoeken een nieuw OR-lid

Wie zijn wij?

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep mensen bestaande uit 6 ouders en 1 leerkracht. De ouders van de OR worden voor 3 jaar aangesteld en kunnen daarna nog 1 maal voor 3 jaar herkozen worden.

Voor het schooljaar 2020-2021 zoeken wij een nieuw lid.

Vind jij het leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van uw kind, meld je dan aan als kandidaat lid.

“Wij zoeken een nieuw OR-lid” verder lezen