Landelijke onderwijsstaking

Op vrijdag 15 maart vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats. De reden voor deze staking is onder andere de zorg omtrent het lerarentekort en de salarissen. Kans & Kleur laat de scholen zelf beslissen of ze deelnemen aan de staking. Het team van basisschool Heilig Hart heeft aangegeven dat ze achter de standpunten staan, maar wil de onderhandelingen die gaande zijn eerst afwachten. Het team staakt niet op 15 maart en de school is dus gewoon open.

Hoofdingang weer geopend

De Loffertweg ziet er weer opgeknapt uit en is weer veilig toegankelijk voor de leerlingen en ouders van onze school. Vanaf Maandag 18 februari kunt u weer gebruik maken van onze oude vertrouwde toegangspoort aan de voorzijde van de school (Loffertweg). De poort aan de achterzijde van de school zal vanaf volgende week niet meer gebruikt worden als in- of uitgang.

Laatste oproep oudervragenlijst

Eind volgende week sluit de termijn om de oudervragenlijst in te vullen. We willen u vragen, indien u dit nog niet heeft gedaan, deze lijst vóór 22 februari in te vullen. Gezien ons leerlingaantal is het van belang dat alle gezinnen de lijst invullen zodat we een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen. Mocht u geen inlogcode meer hebben dan kunt u een extra code opvragen bij Maikel Beumer.

Welverdiend

Omdat de leerlingen van de onderbouw vijf wasknijpers hebben verdiend met het beloningssysteem, hebben ze vandaag heerlijk in het zonnetje in de speeltuin gespeeld.

 

Even voorstellen

Ik ben Iris van der Sterren. Ik kom uit Wijchen en doe de opleiding Hulp in de Zorg en Welzijn. Vanuit deze opleiding kom ik stage lopen op basisschool Heilig Hart. De stage vindt plaats in de onderbouw. Iedere donderdag en vrijdag ben ik aanwezig tot het einde van dit schooljaar.

Afspraken rondom schooltijden en afscheid nemen.

We willen u vragen om met elkaar weer even scherp te zijn op de afspraken rondom de start van onze schooldag. Hoe zat het ook alweer?

Schooltijden en afscheid

Voor schooltijd hebben de kinderen de gelegenheid om nog even buiten te spelen of lekker “bij te kletsen”. Vanaf 8.20 ’s ochtends loopt er een leerkracht buiten op het plein voor groep 3 t/m 8 om een oogje in het zeil te houden. Wij vragen u om uw kind(eren) niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op school te laten zijn.

Om 8.25 uur gaat de schoolbel en mogen de kinderen naar binnen.

Om 8.30 uur wordt er gestart met de lessen.

Ouders/verzorgers van kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 3) mogen ’s morgens als zij dat wensen, hun kind vergezellen tot het klaslokaal. De kinderen krijgen nog even de gelegenheid om te zwaaien bij het raam voordat er gestart wordt met het programma. Het is niet zo dat er uitgebreid met de leerkracht kan worden gesproken bij het binnenbrengen van uw kind(eren). Daarvoor kunt u beter op een ander tijdstip een afspraak maken. Even iets doorgeven kan natuurlijk altijd; het is voor de leerkracht nog fijner als die mededeling (ook) kort op een briefje vermeld staat.

Ook in de onderbouw wordt er op tijd gestart. Voor de midden- en bovenbouw (groep 4 t/m 8) geldt dat ouders op het schoolplein afscheid nemen van hun kind. De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen en dragen zorg voor hun eigen spullen. De leerkrachten van de groepen wachten hun leerlingen bij de klassendeur op.

Na schooltijd worden de kinderen van de onderbouw gezamenlijk door de groepsleerkracht naar buiten gebracht.

De kinderen van de midden- en bovenbouw worden door hun leerkracht naar buiten begeleid en mogen dan naar huis. Een leerkracht blijft op het plein totdat alle kinderen zijn vertrokken.

Uiteraard bent u om 14.00 uur welkom om de leerkracht aan te spreken, wanneer de groep met de leerkracht naar buiten komt. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. De leerkrachten hebben van 14:15 tot 14:45 uur pauze, maar schroom niet om samen met uw kind het werk te bewonderen in de klas.

vergaderen in de bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw hebben in viertallen hun ideale buurt ontworpen. Hierbij hebben zij geoefend met samenwerken en vergaderen. 

Iedere leerling had zijn eigen rol:
– De voorzitter: is de gespreksleider. 
Stelt vragen, bepaalt wie er aan het woord is en hakt knopen door. 
– Tijdbewaker: is verantwoordelijk voor de tijd. 
Houdt de tijd bij. Zorgt dat het tempo hoog ligt en dat werk op tijd af is. 
– Materialenbaas: is verantwoordelijk voor de materialen. 
Verzamelt benodigdheden en zorgt dat de materialen netjes bewaard en verzameld worden. 
– Stiltebaas: is verantwoordelijk voor het geluidsniveau
Spreekt kinderen aan op hun geluidsniveau of gedrag.

De kinderen gingen gemotiveerd en hard aan de slag. Er zijn prachtige ideeën uitgewerkt! 

Basisafspraken Heilig Hart

Tijdens een rollenspel hebben we met elkaar de 4 basisregels verduidelijkt. Met dank aan leerling Laurie en leerling Anneke.

Onze basis:

  • Wij voelen ons fijn in de school.
  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Wij lopen rustig en stil door de school.
  • Wij zorgen goed voor onze spullen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Afname oudervragenlijst

Tijdens het oudergesprek heeft u inmiddels allemaal het formulier ontvangen met een inlogcode. Met deze inlogcode kunt u de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ digitaal invullen. We willen u vragen om deze vragenlijst vanuit uw blik in te vullen. De leerlingen (vanaf groep 6) en alle medewerkers, krijgen ook een vragenlijst rondom hetzelfde onderwerp.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Invullen kan t/m vrijdag 22 februari. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.