Nieuws GGD: Testbeleid kinderen t/m 12 jaar.

Op advies van het OMT is het testbeleid bij kinderen tot en met 12 jaar gelijkgetrokken met dat voor kinderen boven de 12 jaar. De reden hiervoor is om beter inzicht te krijgen in de verspreiding onder jonge kinderen en het voorkomen van de zogenaamde Britse variant.

Het beleid is nu dat ouders worden verzocht kinderen tot en met 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die worden getest blijven thuis tot de uitslag bekend is. Er wordt dringend geadviseerd kinderen uit de genoemde leeftijdscategorie te testen als er behalve een neusverkoudheid (snotneus) ook andere klachten zijn, zoals hoesten, koorts of benauwdheid. Dit dringende advies geldt ook wanneer er een indicatie is om het kind te testen in het kader van bron- en contactonderzoek.
Voor advies en het maken van een testafspraak kunnen ouders bellen met de GGD: 088-1447126.

Herken je talent!

Een bijzondere opdracht deze keer voor de bovenbouw. Ze hebben een creatieve opdracht gekregen om hun eigen talent te etaleren. Onderstaande foto’s en video’s zijn uiteraard geplaatst met toestemming van betrokken personen.

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van basisschool Heilig Hart  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Terugkoppeling studiedag 11 januari

Vier jaar geleden heeft het team van de Heilig Hartschool een scholing gevolgd over ontdekkend en onderzoekend leren. Inmiddels is de samenstelling van ons team dusdanig veranderd dat we ons tijdens de studiedag van 11 januari opnieuw hebben laten trainen. Suzan Lutke heeft als externe deskundige ons tijdens deze studiedag weer volledig geïnspireerd. Dit keer wel in een aangepaste vorm omdat ‘onderwijs op afstand’ ook voor onze studiedag van toepassing is. Maar met succes hebben we online een leerzame dag georganiseerd.

Nieuw rapport

We hebben u eerder laten weten dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw rapport. Inmiddels is ons nieuwe format zo goed als klaar. Toch maken we deze eerste rapportperiode nog niet volledig gebruik van ons nieuwe format.

In het nieuwe rapport worden enkele onderdelen samen met de leerling ingevuld. Door de sluiting van de scholen kunnen we deze onderdelen nu niet invullen met de leerling. Omdat we het wél wenselijk vinden om te communiceren over de ontwikkeling van onze leerlingen hebben we besloten een gedeelte van het nieuwe rapport alvast met u te delen. Ook de gesprekken die gekoppeld zijn aan deze rapportperiode zullen (online) doorgaan.

Het rapport van groep 8 zou eigenlijk vandaag al meegegeven worden, maar dit hebben we door de huidige omstandigheden gelijk getrokken met de overige leerjaren. Op vrijdag 29 januari krijgen alle leerlingen dus een aangepast rapport. Mochten we op dat moment nog geen fysiek onderwijs bieden dan informeren we u te zijner tijd over een ophaalmoment.

Herken je talent! deel 2

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van basisschool Heilig Hart  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Verlenging onderwijs op afstand

De huidige druk op ons zorgstelsel met daarbij de onduidelijkheid over een nieuwe variant van Covid19, maakt dat de scholen langer dicht moeten blijven. Het onderwijs op afstand is voorlopig verlengd tot 25 januari.
We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de besmettelijkheid van kinderen bij deze nieuwe variant. Uiteraard willen we graag weer alle leerlingen lesgeven binnen onze schoolmuren, maar dat moet natuurlijk wel veilig en verantwoord zijn.

Noodopvang

Tijdens de noodopvang volgen de leerlingen dezelfde lessen als de leerlingen die thuis zitten. De leerkrachten die aanwezig zijn houden toezicht en ondersteunen leerlingen bij (technische) vragen. Zowel voor de leerling in de noodopvang als voor de leerling die thuis werkt. Het aanbod per leerjaar is dus voor alle leerlingen hetzelfde.

Inschrijving oudergesprekken

Over twee weken staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro’.

Maandag 18 januari wordt omstreeks 8:00 uur de inschrijving geopend. Op 22 januari sluit om 20:00 uur de inschrijving. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de agenda van de Parro-app.

De gesprekken vinden online plaats via Microsoft Teams.

Samenwerken op afstand

Hoe gaat het met alle thuisonderwijzers? Het zal best weer even zoeken zijn naar de juiste vorm. Wij genieten in ieder geval van alle reacties die we ontvangen van onze leerlingen en ouders. Leuk om steeds weer de gezichten te zien via Teams en te horen dat alles goed gaat. Het programma ‘Teams’ wordt naast instructie en andere lesactiviteiten ook gebruikt om in contact te blijven met elkaar. Dit is zeker in deze tijd een fijne functionaliteit en maakt de wereld nét even iets groter tijdens deze lock-down.

Functies zoals videobellen, chatten en mailen hebben echter ook een gebruiksaanwijzing nodig. Wanneer gebruik je deze functies? Welke opmerkingen zijn eigenlijk niet zo leuk om te sturen? Allemaal vragen waar kinderen echt begeleiding bij nodig hebben.

Zouden jullie met enige regelmaat samen met uw kind eens kunnen reflecteren op hun communicatie. Bekijk samen eens wat berichten die verstuurd zijn en geef daar feedback op. Wat is een fijn bericht om te lezen voor de ontvanger? Welke boodschap is eigenlijk niet zo aardig? Hoe en wanneer vraag je hulp? Hoe maak je duidelijk dat je even niet beschikbaar bent om gestoord te worden? Ook op school zullen wij deze vragen met leerlingen regelmatig terug laten komen. Uiteraard ook na deze crisis!

Gezocht: Cyber Agents (8-12 jaar)

Nu we allemaal veel online aan het werk zijn, is het verstandig om ook aandacht te hebben voor de online veiligheid. Via onderstaande game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Door de levels te spelen leren kinderen over belangrijke cyber security onderwerpen. Via de Quests kunnen ze ook ouders en/of andere familieleden uitdagen!

Je kan deze game spelen op een laptop of pc via www.joinhackshield.nl en op een tablet en smartphone door de app te downloaden in de App Store of Google Play.

Deze game is gratis en zal dat ook altijd blijven. Er zijn geen in-app aankopen, heeft geen winstoogmerk, en doet niet aan kindermarketing. Het eerste level kunnen kinderen zonder account spelen. Om verder te spelen hebben ze een account nodig. Ze kunnen hiervoor gebruikmaken van hun schoolmail. Er zal dan ook altijd gevraagd worden om een e-mailadres van een ouder ter controle.