Bericht namens Ouderraad

Deze week zal de jaarlijkse ouderbijdrage voor het huidige schooljaar worden geïncasseerd. Voor degene die (nog) geen machtigingsformulier hebben ingevuld, zullen volgende week een factuur ontvangen om het zelf over te maken.