Contact

School

Heilig Hartschool
Loffertweg 14
6616 AV Hernen
tel: 0487-531512
e-mail: Heilighart@kansenkleur.nl

Noodnummer: U kunt ons altijd bereiken via ons reguliere telefoonnummer. Ook wanneer de school gesloten is.

[wpseo_map width=”400″ height=”300″ zoom=”-1″ map_style=”roadmap” scrollable=”1″ draggable=”1″ show_route=”0″ show_state=”0″]

Directie

Maikel Beumer directeur

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Stationsplein 1
6601 BN Wijchen
Postbus 5 6600 AA Wijchen
tel: 024-6487890
e-mail: info@kansenkleur.nl
URL: www.kansenkleur.nl

Inspectie voor onderwijs

e-mail: info@owinsp.nl
URL:   www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplichtzaken gemeente Wijchen

tel.: 024-6492304 of 024-6492186;
e-mail: leerplicht@wijchen.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang de eerste stap tel.: 024-6488388

Interne contactpersoon Heilig Hart

Milou Duijghuisen

Externe vertrouwenspersoon

dhr W. Janssen.: 024-3977937 / 0617421434
mevr T. Palmen.: 062933401

Team Jeugdgezondheidszorg, afdeling Wijchen

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Maak hiervoor een afspraak via ons bedrijfsbureau JGZ: 088 – 144 71 11. De medewerkers die zijn gekoppeld aan onze school:
Jeugdarts: Claudia Hubers
Jeugdverpleegkundige: Petrie Schook
Doktersassistent: Suzanne Janssen
Makelaar Jeugd: Sylvia Meijer

Schoolmaatschappelijk werkster

Kim van Rheenen: voor vragen of advies over opvoeding (via de leerkracht/intern begeleider is hier een afspraak mee te maken).

Centrum voor Jeugd en Gezin:

voor vragen of advies over opvoeding.
Oosterweg 179 (in het Mozaïek)
tel.:024-6425759
website:www.cjgwijchen.nl