Contact

School

Basisschool Heilig Hart
Loffertweg 14
6616 AV Hernen
tel: 0487-531512
e-mail: Heilighart@kansenkleur.nl

noodnummer: 06-25160209 (bij activiteiten buiten school)

Directie

Thea Alkemade meerscholendirecteur
Maikel Beumer locatieleider

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Stationsplein 1
6601 BN Wijchen
Postbus 5 6600 AA Wijchen
tel: 024-6487890
e-mail: info@kansenkleur.nl
URL: www.kansenkleur.nl

Inspectie voor onderwijs

e-mail: info@owinsp.nl
URL:   www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplichtzaken gemeente Wijchen

tel.: 024-6492304 of 024-6492186;
e-mail: leerplicht@wijchen.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang de eerste stap tel.: 024-6488388

Interne contactpersoon Heilig Hart

Milou Duijghuisen
Esther Daniëls

Externe vertrouwenspersoon

dhr W. Janssen.: 024-3977937 / 0617421434
mevr T. Palmen.: 062933401

Schoolgezondheidsdienst, afdeling Wijchen

tel.: 088-1447173
Jeugdarts: Tessa van Holten
Jeugdverpleegkundige: Annelies de Jager
Doktersassistent: Moniek Mulder
Schoollogopediste: Gemma Margy (via school te benaderen).

Schoolmaatschappelijk werkster

Lonneke Jacobs: voor vragen of advies over opvoeding (via de leerkracht/intern begeleider is hier een afspraak mee te maken).

Centrum voor Jeugd en Gezin:

voor vragen of advies over opvoeding.
Oosterweg 179 (in het Mozaïek)
tel.:024-6425759
website:www.cjgwijchen.nl