Coronatesten

Nu de dagelijkse routines weer zijn gestart na de vakantieperiode, hebben we allemaal weer meer contact met elkaar op verschillende locaties. Hierdoor verspreidt het coronavirus zich ook weer makkelijker. Mocht uw kind corona gerelateerde klachten hebben, dan is het belangrijk dat er thuis eerst een zelftest wordt afgenomen voordat uw kind naar school komt. Op deze manier proberen we een snelle verspreiding binnen school voorkomen. Zelftesten zijn beschikbaar via school. Mocht u een zelftest willen ontvangen dan kunt u een berichtje sturen naar de leerkracht. Om een goede overweging te maken of uw kind naar school kan, adviseren wij gebruik te maken van de beslisboom.