De schoolbel

Om optimaal van onze lestijd gebruik te kunnen maken, wordt er nu 2 keer gebeld. De eerste bel gaat zoals altijd om 8:25 uur. Dit is het signaal dat iedereen naar de klas moet gaan. Om 8:30 uur gaat de bel nog een keer. Nu als signaal dat we starten met de les en van de leerlingen verwachten dat je op je plaats zit.