Enquête kindervakantieweek

Het bestuur en de werkgroep van de kindervakantieweek zijn benieuwd hoe uw kind(-eren) de kindervakantie tweedaagse afgelopen zomervakantie heeft ervaren. Door deze enquête hopen we een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van deze beleving.

Enquête Kindervakantiedorp Hernen_Leur 2017

En misschien zijn er naast onze eigen ideeën nog andere ideeën die naar voren komen, we staan overal voor open. U helpt ons dus enorm door deze enquête samen met uw kind in te vullen en door te sturen naar ons e-mailadres; kindervakantieweek-hernenleur@outlook.com

Alvast bedankt voor uw tijd!

Namens het bestuur van de KVW en werkgroep.