Extra vrije dagen schooljaar 2022-2023

De urenberekening voor schooljaar 2022-2023 is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de berekening. De extra vrije momenten voor de leerlingen vindt u op onze website bij ‘Informatie->Vakantie en vrije dagen’ en worden binnenkort ook toegevoegd aan de agenda van de Parro-app.