film en foto

Video

In onze nieuwsberichten op de homepage, komen regelmatig video’s voorbij. Deze video’s hebben wij verzameld op categorie en zijn op deze pagina terug te vinden.

Foto

Onderstaande foto’s zijn slechts een impressie. Als u meer foto’s wilt bekijken dan kunt u naar ons digitale fotoalbum. Omdat op veel foto’s ook leerlingen staan, is dit album afgeschermd met een wachtwoord. Het wachtwoord voor dit album is via school te verkrijgen.

Toestemming

Omdat de school geen openbare ruimte is en onder het bevoegd gezag valt van Kans & Kleur, mag er geen beeldmateriaal gemaakt worden zonder toestemming van de schoolleiding. Ouders krijgen deze toestemming onder voorwaarde dat het beeldmateriaal waarop leerlingen en/of medewerkers herkenbaar in beeld staan, nooit gepubliceerd zal worden of op sociale media zal worden geplaatst.

Ouders kunnen foto’s wél delen in ons afgeschermde digitale fotoalbum.

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Heilig Hartschool  is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.