Foto’s

Deze foto’s zijn slechts een impressie. Als u meer foto’s wilt bekijken dan kunt u naar ons digitale fotoalbum. Het wachtwoord voor dit album staat in de papieren schoolgids of is via school te verkrijgen.

Omdat de school geen openbare ruimte is en onder het bevoegd gezag valt van Kans & Kleur, mogen er geen foto’s gemaakt worden zonder toestemming van de schoolleiding. Ouders krijgen deze toestemming onder voorwaarde dat het beeldmateriaal waarop leerlingen en/of medewerkers herkenbaar in beeld staan, nooit gepubliceerd zal worden of op sociale media zal worden geplaatst.

Ouders kunnen foto’s wél delen in ons afgeschermde digitale fotoalbum.