Geef je op als kascommissielid van de ouderraad

Een kascommissie bestaat altijd uit 2 leden van de ouderraad vereniging. Je zit maar maximaal 2 jaar in de kascommissie. Voor de kascontrole van dit schooljaar, die in oktober 2024 wordt uitgevoerd, hebben we nog maar 1 kascommissie lid. Echter zijn wij verplicht om 2 kascommissieleden te hebben. Vandaar onze oproep om je aan te melden.

Als ouders zijn jullie allemaal lid van onze ouderraad vereniging. Ieder jaar bij de jaarvergadering van de ouderraad wordt er normaal gesproken een nieuw lid aangewezen voor de kascommissie. Helaas was dit jaar de opkomst dusdanig laag dat er niemand was om aan te wijzen als nieuw kascommissie lid.

Wat houdt het in?
Ieder jaar voor de jaarvergadering gaat de kascommissie samen met de penningmeester van de ouderraad de kascontrole uitvoeren. Daarbij wordt het kasgeld, betaalde facturen en bonnetjes van uitgaven gecontroleerd. Puur een controle of de penningmeester zijn/haar werk correct heeft uitgevoerd. Vaak is dit al binnen een 10 minuten gecontroleerd.

Interesse?
Mocht je 2 keer mee willen helpen bij de kascommissie, dan kun je een mailtje sturen naar heilighart.or@kansenkleur.nl of spreek één van de ouderraad bestuursleden aan.