Gepluis naar luis

Sinds het uitbreken van de coronapandemie vinden er geen hoofdluiscontroles meer plaats op school. We willen u wel vragen om periodiek uw eigen kinderen te controleren op hoofdluis. Wanneer uw kind luizen of neten heeft, dan mag het na behandeling gewoon naar school. We ontvangen dan wél graag een berichtje van u zodat de leerkracht andere ouders kan berichten dat er neten of luizen heersen in de groep.

Controleren en behandeling hoofdluis