Gezocht: Penningmeester/Ouderraad lid

Wie zijn wij?
De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep mensen nu bestaande uit 5 ouders en 1 leerkracht. De ouders van de OR worden voor 3 jaar aangesteld en kunnen daarna nog 1 maal voor 3 jaar herkozen worden.

Voor het schooljaar 2024-2025 zoeken wij een nieuwe penningmeester/lid

Vind jij het leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van uw kind, meld je dan aan als kandidaat lid.


Wat is onze verantwoordelijkheid?
De ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van niet-les gebonden activiteiten op school. Je kunt hierbij denken aan sinterklaas, kerstmis, Pasen, schoolreisje e.d.
Als penningmeester houd je de financiën bij van de ouderraad. Je maakt een begroting voor alle activiteiten, houdt de uitgaves bij en zorgt voor de incasso van de ouderbijdrage.

Onze werkwijze

Aan het begin van elk schooljaar komt de ouderraad bij elkaar om afspraken te maken voor het nieuwe schooljaar. De school heeft een overzicht van activiteiten waar de ouderraad verantwoordelijk voor is. De activiteiten op deze lijst worden verdeeld onder de ouders van de OR. Samen met een leerkracht wordt een werkgroep georganiseerd per activiteit.

Gedurende het schooljaar komen we 5 à 6 keer bij elkaar, om alle activiteiten goed voor te bereiden.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een jaarvergadering, waarin we verantwoording afleggen aan alle leden (ouders) over onze activiteiten en financiën. Tijdens deze vergadering wordt gestemd over de hoogte van de ouderbijdrage, nieuwe OR-leden of het herkiezen van reeds bestaande OR-leden.

Penningmeester

Mocht je nu je steentje willen bijdrage als penningmeester, maar liever niet betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten, dan mag dit uiteraard ook.

Interesse?

Wij hopen dat wij je in het kort een duidelijk beeld hebben kunnen geven van wat de OR inhoudt. Je hoeft geen bestuurservaring te hebben, met een gezonde dosis enthousiasme komt je al heel ver.

Heb je zin met ingang van volgend schooljaar de OR te komen versterken, dan kun je een mailtje sturen naar heilighart.or@kansenkleur.nl of spreek één van de huidige leden aan.