Gezondheidsonderzoek Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Op twee momenten tijdens de basisschoolperiode biedt de GGD een gezondheidsonderzoek aan. In het jaar dat een kind 6 wordt en in het jaar dat een kind 11 wordt. Ouders krijgen bericht als hun kind aan de beurt is. Het onderzoek is gratis.

10 januari 2024 komt er een doktersassistent van de Jeugdgezondheidszorg (GGD) voor dit onderzoek naar onze school. Ouders van deze groep kinderen ontvangen bericht van JGZ over dit onderzoek.

Samen voor het kind

Ouders, school en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgen er samen voor dat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen houden we in de gaten hoe het met een kind gaat op het gebied van vriendschappen, schoolprestaties, gezondheid, spraak/taal-ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Daarom nodigt de JGZ je kind uit voor een aantal onderzoeken.

Informatie van ouders en scholen is ook belangrijk. Samen krijgen wij zo een goed beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Is er hulp of ondersteuning nodig? Dan kunnen we in overleg snel actie ondernemen.

Gezondheidsonderzoek op school

De doktersassistent vertelt aan je kind hoe het onderzoek gaat. We meten en wegen je kind en als het nodig is ook de bloeddruk. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Bij alle 5/6-jarigen controleren we of het kind goed hoort en ziet. Bij alle 10/11-jarigen gebeurt dit alleen als er twijfels zijn. Ook voeren we een gesprekje met je kind over hoe het gaat. In het gesprekje met de 10/11-jarigen maken we gebruik van een ‘praatplaat’. Hoe dat werkt, zie je in het GIZ-filmpje basisonderwijs.

De doktersassistent haalt je kind voor het onderzoek even uit de klas. Als ouder hoef je niet aanwezig te zijn bij het onderzoek. Maar wil je er toch graag bij zijn of heb je bezwaar tegen het onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. Als je ons mailt, zet dan de naam en geboortedatum van je kind in de mail. Onze contactgegevens staan onderaan dit bericht.

Mijn Kinddossier

Onze Jeugdgezondheidszorg werkt met Mijn Kinddossier. Hierin vind je informatie over de ontwikkeling, groei en opvoeding van je kind(eren). Het is ook de plek waar je online een afspraak met ons wijzigt en vragenlijsten invult. Inloggen op www.mijnkinddossier.nl doe je met je eigen DigiD. Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. Maak je geen gebruik van Mijn Kinddossier, dan ontvang je de informatie per post.

Chat, bel of mail gerust!

Wil je algemene tips en informatie over de leeftijdsfase 4-12 jaar? Download de gratis GroeiGids app (via de Appstore of via GooglePlay), kijk op www.groeigids.nl of op jgz.ggdgelderlandzuid.nl. Wil je direct een antwoord op je vraag? Stel dan je vraag via de GroeiGids chat.

Je kunt ook een afspraak maken met de Jeugdgezondheidszorg als je je ergens zorgen over maakt. Of als je het gewoon fijn vindt om met een deskundige over je kind te praten. Bijvoorbeeld over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van je kind. Of over de thuis- of schoolsituatie. Zo’n gesprek is – net als het gezondheidsonderzoek – gratis.

Wil je contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg? Bel of mail ons dan gerust. We willen samen het beste voor jouw kind.

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.