Gezondheidsonderzoek JGZ

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool

16 december komt de doktersassistent op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen en 10/11-jarigen. Door corona is het een bijzondere periode geweest. Wij zijn erg benieuwd hoe het nu met de kinderen gaat. In ons onderzoek geven we daar dit schooljaar extra aandacht aan.

De doktersassistent vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek met een kort gesprekje, ze meet en weegt het kind en onderzoekt bij de 5/6 jarigen of het kind goed hoort en ziet. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.

Ouders hoeven  bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er bezwaar tegen het onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ.

Mijn Kinddossier

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.

In Mijn Kinddossier:

  • kunnen ouders online een vragenlijst invullen;
  • kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;
  • kunnen ouders afspraken bekijken;
  • staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.

Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier

  • krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten,
  • kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,
  • krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek.

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Zelf een afspraak maken

Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet.

Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om  een afspraak te maken.

Contact en informatie

Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer informatie?

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Website

Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen.