Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Op de Heilig Hartschool werken we in twee bouwen. De verdeling van de beschikbare formatie is als volgt ingedeeld:

Opmerkingen

  • Eerder hebben we u laten weten dat we volgend jaar minder personeel kunnen inzetten. Door het Nationaal Programma Onderwijs krijgen we komende twee schooljaren extra financiële middelen. Dit extra geld is bedoeld om achterstanden ten gevolgen van de Coronacrisis aan te pakken. Een deel van dit bedrag zetten we in voor scholing van leerkrachten en een deel zetten we in om tijdelijk extra personeel in te zetten. De extra uren zijn verwerkt in bovenstaand schema bij Anneke Willems en Janneke Weijers.
  • De onderbouw krijgt twee stagiaires; opleiding Onderwijsassistent en Leraar Basisonderwijs.
  • De bovenbouw krijgt een stagiair(e) van de opleiding Leraar Basisonderwijs.
  • Vrijdag is Maikel Beumer standaard aanwezig als ‘achterwacht’.
  • Dinsdagmiddag krijgen leerjaren 6,7 en 8 bewegingsonderwijs van Anne Eijkemans.
  • Donderdagmiddag krijgen de leerjaren 3,4 en 5 bewegingsonderwijs van Anneke Willems.