Groepsindeling schooljaar 2022-2023

klik op afbeelding

In het regeerakkoord is afgesproken dat er structureel middelen vrijkomen voor de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. Daarnaast ontvangen wij volgend schooljaar ook nog NPO-subsidie. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met ons plan om deze middelen te besteden aan extra ondersteuning in de bouwen door een leerkracht. In combinatie met de kleine-scholen-toeslag die wij ontvangen, kunnen we volgend schooljaar de ondersteuning bieden zoals is opgenomen in bovenstaand schema.

Anneke Willems werkt komend schooljaar op de donderdag en vrijdag in de onderbouw.

Milou Duijghuisen geeft op vrijdag les aan leerjaar 4 en 5. Anneke Willems geeft vrijdag les aan leerjaar 1 t/m 3 en Janneke Weijers geeft op deze dag les aan groep 6 t/m 8.