Groepsindeling schooljaar 2023-2024

Zoals u weet werken wij op de Heilig Hartschool in twee bouwen. In de bouw wordt veel samengewerkt met de andere leerjaren. Wanneer het nodig is om in een kleinere groep te werken, hebben we mentorgroepen ingedeeld. Dit ziet er voor schooljaar 2023-2024 als volgt uit:

Klik op afbeelding om te vergroten.

De invulling van dagen:

Klik op afbeelding om te vergroten.

Afgelopen jaren hebben we vanuit de overheid NPO-subsidie ontvangen om leerlingen extra te ondersteunen na de Coronapandemie. Deze subsidie stopt per 31 juli 2023 waardoor de tijdelijke uren die Agnes van Loon nu extra werkt ook aflopen (ongeveer een dag). Van deze subsidie is er een gedeelte gereserveerd dat we nu alsnog mogen besteden. Met de MR hebben we afgesproken dat we dit geld gebruiken om tot en met december een leerkracht extra in te zetten voor een dag. Vanaf januari start een nieuw begrotingsjaar en kunnen we deze uren vanuit onze eigen middelen voortzetten.

Zoals u in bovenstaand schema ziet, zijn er op vrijdag drie leerkrachten aanwezig. Anneke Willems geeft deze dag les aan leerjaar 1-2, Milou Duijghuisen aan leerjaar 3-4-5 en Agnes van Loon aan leerjaar 6-7-8.