Het belang van voorlezen

Voorlezen heeft ontzettend veel positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Hoe eerder kinderen worden voorgelezen, hoe groter deze effecten zijn. En ook wanneer kinderen zelf al kunnen lezen, blijft het voorlezen een grote rol hebben in de ontwikkeling. Uit onderzoek is overigens gebleken dat in thuissituaties vaker wordt voorgelezen door moeders dan door vaders. Jammer, want in hetzelfde onderzoek is vastgesteld dat juist het leesgedrag van vaders een grote stimulans kan zijn voor kinderen.

Als alle kinderen een kwartier per dag worden voorgelezen dan:

  • vergroot de woordenschat,
  • wordt de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen gestimuleerd,
  • krijgen ze meer zelfvertrouwen,
  • worden ze meer uitgedaagd om zelf te gaan lezen,
  • leren ze luisteren en concentreren,
  • verdiept dit het taalinzicht,
  • bevordert dit de ontwikkeling van het brein.

Voorleestips