Het zakgeld project

Kinderen die al jong leren omgaan met geld hebben daar de rest van hun leven plezier van. Dit is een belangrijke taak van ouders en verzorgers. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je kinderen (spelenderwijs) omgaan met geld?

Vanuit de gemeente wordt dit project aangeboden. Meer informatie vindt u in onderstaande flyer.