HiRO

Voor de zomervakantie heeft u in onze nieuwsbrief gelezen dat we dit schooljaar gaan starten met HiRO. U kunt het bericht hier teruglezen. Via onze nieuwsbrief zullen we u regelmatig informeren welke onderwerpen aan bod zijn gekomen in de lessen op school.

De eerste schoolweek zijn wij als school en in de mentorgroepen aan de slag gegaan met de waarde Vertrouwen middels de HiRO methode. Thema’s als zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en vertrouwen kan groeien, zijn hierbij aan bod gekomen tijdens de lessen. Wil je thuis ook aan de slag met deze waarde? In onderstaand filmpje wordt een stoeivorm uitgelegd om thuis met uw kind uit te voeren. Veel plezier!

De tweede week stond het thema Samenwerken centraal. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: ieder in zijn kracht, elkaar leren kennen en samen sta je sterker. Wanneer staat jouw kind in zijn/haar kracht? Tip: ga een keer tijdens het eten het gesprek aan over samenwerken.

We zijn deze week ook gestart met de echte fysieke judolessen. In deze lessen gaat het erom dat de leerlingen met elkaar bewegenderwijs met de waarden van de HiRO methode aan de slag gaan. Judo is hiervoor het middel. Op motorisch vlak leren de leerlingen om te stoeien en te vallen. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat het vooral om de groepsdynamiek en het creëren van een veilig pedagogisch klimaat.