Informatie Logopedische dienst Wijchen

Waarom is lezen belangrijk?
Lezen is om verschillende redenen belangrijk. Lezen is leuk, en soms ook spannend. Kinderen leren met lezen. Zij leren nieuwe woorden. En zij leren over de wereld om hen heen. Ook krijgen kinderen met lezen fantasie en leren kinderen met lezen zich te concentreren.

Hoe verloopt het leren lezen en spellen?
Kinderen beginnen officieel in groep 3 met lezen. Toch zijn kinderen al eerder bezig met letters. Zij ontdekken in groep 1 en 2 dat met geschreven taal (boodschappenbriefjes, kaartje naar oma) informatie wordt overgebracht. Bij voorlezen leren zij dat woorden een verhaal maken en dat een boek van boven naar beneden en van links naar rechts wordt gelezen. Op deze manier wordt de taalontwikkeling, maar ook het leren lezen, al vroeg gestimuleerd. Sommige kinderen blijven na veel oefenen moeite houden met leren lezen en/ of spellen. Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Wat heeft de logopedist met lezen te maken?
Bij lezen gaat het om het verklanken van letters en het herkennen van de klanken in woorden. Denk aan het rijmen en het ‘hakken’ en ‘plakken’ van woorden. Logopedisten houden zich bezig met klanken en deze luistervaardigheden. Zij kunnen op jonge leeftijd signalen herkennen die wijzen op moeilijkheden bij het leren lezen en spellen. Daarom nemen de logopedisten van de Logopedische dienst Wijchen binnenkort bij een aantal kinderen uit groep 2 een auditieve screening af. Als uw kind in aanmerking komt voor deze screening ontvangt u hierover een bericht.

Josefine van Heijst, Logopedische dienst Wijchen
Maaike Derksen, Logopedische dienst Wijchen
Kim Strik, Logopedische dienst Wijchen