Informatie opening Heilig Hartschool

Allereerst wensen wij u een gelukkig en vooral gezond 2022. We hopen dat u een fijne kerstvakantie heeft gehad.

Afgelopen maandag heeft minister Slob bekend gemaakt dat de scholen maandag 10 januari weer open gaan. Wij verheugen ons erop om de kinderen weer te verwelkomen in de vertrouwde omgeving van de eigen groep. Helaas is corona in 2022 nog niet voorbij en gelden er voor scholen aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en continuering van het onderwijs centraal te stellen. Het protocol dat voor de verlengde kerstvakantie met onze MR is afgestemd is weer van toepassing.

  • Leerlingen uit de bovenbouw worden dringend geadviseerd om bij verplaatsing in de school een mondkapje te dragen. Dit nemen ze mee van thuis.
  • Leerlingen uit de bovenbouw krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. De testen worden iedere week via school uitgereikt.
  • Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht. Ouders of verzorgers blijven buiten (alle leerlingen komen binnen via de ingang aan de Loffertweg).
  • Alle volwassenen houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand in de school.
  • Onderwijspersoneel werkt thuis, behalve wanneer zij onderwijsgeven. Dringend advies onderwijspersoneel: 2x per week zelftesten.
  • Fysiek onderwijs blijft uitgangspunt. Bij quarantaine: schoolwerk om thuis te doen, onderwijs op afstand waar mogelijk (zie onze uitwerking van scenario’s).
  • Geen ouders in de school. Externe professionals alleen in de school bij onderwijs of onderwijsondersteunende activiteit.
  • Quarantaineregels zijn uitgebreid. Zie ook nieuwe beslisboom.

Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zich zorgen maken om hun gezondheid. Om onze school verantwoord open te kunnen houden, is het ontzettend belangrijk dat bovenstaande maatregelen goed worden nageleefd. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip hiervoor.