Informatie spellingmethode ‘Staal’

We geven u graag extra informatie over de spellingmethode Staal die we op school gebruiken.
In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. Door die dagelijkse aandacht is het niet nodig dat u thuis ook oefent met uw kind.
De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen. Ter info vindt u onder dit bericht een brief met de categorienamen en spellingregels die in de jaargroep van uw kind worden gebruikt. In onderstaand filmpje wordt de werkwijze van deze methode uitgelegd.

Staal spelling Groep 3

Staal spelling Groep 4

Staal spelling Groep 5

Staal spelling Groep 6

Staal spelling Groep 7

Staal spelling Groep 8