Inschrijving oudergesprekken

Over twee weken staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro’.

Maandag 18 januari wordt omstreeks 8:00 uur de inschrijving geopend. Op 22 januari sluit om 20:00 uur de inschrijving. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de agenda van de Parro-app.

De gesprekken vinden online plaats via Microsoft Teams.