Inschrijving oudergesprekken

Over twee weken staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro’.

Maandag 30 januari wordt omstreeks 9:00 uur de inschrijving geopend. Op 6 februari sluit om 15:00 uur de inschrijving. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de agenda van de Parro-app. Wilt u alstublieft gesprekken voor broertjes/zusjes met een tussenpauze reserveren.