Inschrijving oudergesprekken

Na de voorjaarsvakantie staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro’.

Maandag 29 januari wordt de inschrijving geopend. Op 5 februari sluit de inschrijving. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de agenda van de Parro-app. Wilt u alstublieft gesprekken voor broertjes/zusjes met een tussenpauze reserveren?