Jaarvergadering Ouderraad (OR)

De OR wil graag alle ouders informeren over de activiteiten gedurende het schooljaar. Tevens wordt de begroting 2023 en het financieel verslag 2022 door de OR gepresenteerd. Hiervoor zijn alle ouders uitgenodigd op maandag 9 oktober. De vergadering vindt plaats op school en start om 20.00u.

Via de kalender van Parro kunt u zich inschrijven voor de vergadering zodat we rekening kunnen houden met het klaarzetten van de stoelen.

Hieronder vindt u de notulen van de jaarvergadering van 2022 en de agenda van de jaarvergadering van 2023.

Graag hopen we u allen te zien op maandag 9 oktober.

Vriendelijke groet, Ouderraad Heilig Hart