Kalender schooljaar 2021-2022

De urenberekening voor schooljaar 2021-2022 is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De MR heeft ingestemd met de berekening. De extra vrije momenten voor de leerlingen vindt u op onze website bij ‘Informatie->Vakantie en vrije dagen’ en worden binnenkort ook toegevoegd aan de agenda van de Parro-app. Als download vindt u onder dit bericht ook een handige jaarkalender waarop alle vakanties en vrije momenten zichtbaar zijn.