Kalender schooljaar 2023-2024

De activiteiten voor het nieuwe schooljaar worden ook weer in de agenda van Parro gezet. Helaas is dat nu nog niet mogelijk omdat Parro pas na 1 augustus ingericht kan worden. Op onze website is de kalender wel beschikbaar met de activiteiten voor het nieuwe schooljaar.