KIES – voor kinderen van gescheiden ouders

KIES is gericht op het perspectief van het kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding en het leren omgaan met de lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. Dat kunnen allerlei scheidingssituaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden, de scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer, er worden wel of geen problemen ervaren. Er hoe niets ‘aan de hand’ te zijn om deel te nemen aan KIES om er voordeel van te hebben. KIES is er voor alle kinderen met gescheiden ouders die daar behoefte aan hebben. Dat KIES kinderen helpt is bewezen in de praktijk en met een effecten studie door de Universiteit van Utrecht.

“Bij KIES mag alles er even zijn, gewoon zoals het is. Het is geen ‘kommer en kwel’ groep. Het is gewoon gezellig en leuk terwijl het over lastige dingen gaat.”
Bij de spel- en praatgroep KIES wordt, aan de hand van de KIES coaching methodiek, in acht bijeenkomsten van een uur, het proces van de scheiding doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van die werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen.
Let op: Het is vereist dat beide (gezaghebbende) ouders toestemming geven om hun kind aan KIES te laten deelnemen.
De schoolmaatschappelijk werkers bieden vanuit het Sociaal Wijkteam twee KIES groepen aan; voor kinderen van 4 – 6 jaar en kinderen van 7 – 12 jaar. Voor informatie en aanmelden kan je contact opnemen met schoolmaatschappelijk werker Kim van Reenen: k.van.reenen@drutenwijchen.nl.