Kinderboekenweek

Op woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek op het grote plein met muziek en dans.  Het thema van deze Kinderboekenweek is: Worden wat je wil. Gedurende de hele week wordt er natuurlijk lekker veel gelezen en doen we diverse activiteiten rondom het thema beroepen. 

De kinderen mogen op vrijdag 8 en vrijdag 15 oktober hun lievelingsboek mee naar school nemen.  Zij mogen dit aan een andere leerling gaan voorlezen of erover vertellen. Hiervoor koppelen we een leerling van de bovenbouw aan een leerling van een onderbouw.  

Zoals u in de parro-app hebt kunnen lezen hebben we ouders uitgenodigd om op school over hun beroep te komen vertellen.  Dit vindt plaats op vrijdag 8, woensdag 13, vrijdag 15 en woensdag 20 oktober. 

Op dinsdag 19 oktober gaan de meesters en juffen voorlezen en mogen de kinderen kiezen naar welk boek zij gaan luisteren.  

Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar school komen in kleding van hun lievelingsberoep. 

Veel leesplezier!