Klaar voor de start…..

De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een welverdiende vakantie in goede gezondheid. We hebben allemaal de wens dat dit schooljaar zo normaal mogelijk zal verlopen. Om het zo veilig mogelijk te houden hebben we onze belangrijkste afspraken nog even onder dit bericht vermeld met daarbij downloads naar belangrijke documenten.

Als team zijn we deze week druk bezig geweest met alle voorbereidingen en alles weer startklaar te maken. Wat fijn om de kinderen na het weekend weer te mogen ontvangen. Wij zijn klaar voor de start.

Belangrijke afspraken m.b.t. de richtlijnen Corona:

  • We werken met een inloop van 8:15 tot 8:30 uur.
  • Ouders/verzorgers nemen buiten de schoolpoorten afscheid.
  • Leerlingen uit de onderbouw worden opgevangen op het schoolplein aan de achterzijde en maken gebruik van de toegangspoort aan de kant van het veld/Mijlpaal. De andere poort blijft gesloten i.v.m. verkeersveiligheid.
  • Leerlingen uit de bovenbouw maken gebruik van de ingang aan de voorzijde van het schoolgebouw.
  • Ouders mogen op afspraak weer het schoolgebouw betreden. U kunt hiervoor met de leerkracht via Parro, e-mail of telefoon een afspraak plannen.
  • We hanteren de beslisboom om vast te stellen of een leerling wel of niet naar school kan komen.
  • We blijven onze scenario’s hanteren bij besmettingen.