Koningsspelen 2022

Op 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Dit jaar zou de bovenbouw (vanaf leerjaar 6) deelnemen aan de Schoolsportolympiade die 1x per drie jaar wordt georganiseerd voor alle scholen van Kans & Kleur. Helaas heeft de organisatie in een vroeg stadium al moeten besluiten om deze activiteit te annuleren. Door de Coronamaatregelen die toen nog van toepassing waren, was het niet wenselijk om een activiteit van dergelijke omvang te organiseren. De bovenbouw sluit dit jaar dus tóch aan bij de Koningsspelen op school.

In het ochtendprogramma is er een circuit met diverse activiteiten voor zowel de onderbouw als bovenbouw. We raden de leerlingen aan om deze dag in sportieve kleding naar school te komen. Natuurlijk is het extra leuk en feestelijk wanneer iedereen in oranje kleding komt.

Na de middagpauze is er een verrassing gepland. De kinderen nemen zelf fruit en drinken mee. De lunch wordt verzorgd door school.

Maandag ontvangt u via Parro een oproep voor ouderhulp. We gaan met elkaar een fantastische dag beleven. En daarna lekker vakantie vieren!

Koningsspelen 2021