Korte samenvatting koffiemoment

Tijdens ons koffiemoment hebben we gesproken over de ontwikkelingen zoals we in ons jaarplan hebben voorgenomen. Daarbij zijn drie belangrijke peilers besproken: 

 

Pedagogisch klimaat, leeromgeving en zelfsturing
Wat doen we goed en waar is verdieping en/of verbetering nodig. Wat goed gaat moeten we gaan borgen. Belangrijk hierbij is om explicieter richting ouders zichtbaar te maken wat onze aanpak is.

Passend onderwijs
De zorgstructuur met daarbij het beleid staat dit jaar centraal. We willen een aanpak waarbij werken met leerdoelen, zelfsturing, werkhouding en verantwoordelijkheid als basis centraal staan. Ook hierin is afstemming en samenwerking met ouders erg belangrijk.

Didactisch handelen, cultureel leren en thematisch werken
Dit jaar werken we met een nieuwe taal/spelling methode. Doorgaande lijn van onderbouw naar midden- en bovenbouw krijgt extra aandacht. Verder werken we het onderzoekend leren verder uit naar ons aanbod van wereld oriëntatie. Eerder is het team hierin geschoold met behulp van muziekonderwijs.