KWINK! sociaal-emotioneel leren

Op onze school werken we actief aan sociaal-emotioneel leren. Om dit structureel aan bod te laten komen en als rode draad door de hele school samen met dezelfde thema’s bezig te zijn, stemmen we ons aanbod af met behulp van de methode ‘Kwink’.  

Als leidraad voor onze lessen, hebben we gebruik gemaakt van les 3. In deze les ging het om tot rust komen of wat je kan doen als het even te veel wordt. In de klas konden de kinderen al goed benoemen wat zij nu doen als ze boos of verdrietig zijn. De een deelt dit dan graag met iemand en de ander zoekt een rustige plek om zelf te spelen. Er zijn ook kinderen die dit nog best een beetje lastig vinden. In de komende weken gaan we kijken of we hier samen iets in kunnen verbeteren. In de les hebben wij ook geluisterd naar rustgevende muziek. Daaruit kwam bijvoorbeeld dat de ene leerling dit best wel fijn vond en de andere leerling vond de muziek helemaal niet fijn. Het is goed om uit te zoeken wat voor eenieder fijn is en hoe je dat het beste kunt toepassen.  

De doelen die in deze les centraal stonden waren: 

  • Ik weet hoe ik tot rust kan komen als ik boos of verdrietig ben.  
  • Ik weet wat ik kan doen als iets mij te veel wordt.