KWINK! sociaal-emotioneel leren

Op onze school werken we actief aan sociaal-emotioneel leren. Om dit structureel aan bod te laten komen en als rode draad door de hele school samen met dezelfde thema’s bezig te zijn, werken we met de methode ‘Kwink’. Omdat sociaal-emotioneel leren veel verder gaat dan alleen binnen onze schoolmuren, zullen we regelmatig via onze nieuwsbrief de lopende lessen met u bespreken. Eens in de twee weken zal er een nieuwe les aangeboden worden, waaraan twee weken gewerkt wordt. Dat betekent dat wij nu les 1 en 2 al gedaan hebben. In elke mentorgroep wordt een doel besproken en daaraan gewerkt. Hierbij wordt gelet op de leeftijd van de kinderen. De doelen die daarin centraal stonden waren: 

  • Wij leren elkaar beter kennen.  
  • Wij werken aan een veilige groep.  
  • Wij leren elkaars kwaliteiten kennen. 
  • Ik ken de afspraken in mijn groep. 
  • Ik geef ruimte aan de ander en draag bij aan een veilige groep.  

Grapje! Moet toch kunnen!?

Dat is dit jaar het thema van de Week Tegen Pesten van 26 t/m 30 september 2022. Omdat Kwink zich inzet om verstorend gedrag, waaronder pestgedrag, te voorkomen om zo een veilige school te creëren, sluit Kwink zich graag aan bij dit initiatief van de Stichting School & Veiligheid. 

Plagen kan leuk zijn. Een grapje ook. Maar als plagen pesten wordt, is het allesbehalve een grapje. Dan wordt het structureel en is vaak één kind slachtoffer van een pester die gesteund wordt door meelopers. Dat mogen we nooit accepteren! Dat is het thema van de Week Tegen Pesten

Op de website van KWINK staat ook een magazine voor ouders. Mocht je het leuk vinden kun je daar altijd een keer doorheen bladeren voor meer informatie. https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine