Lentekriebels

Afgelopen week is de nationale projectweek ‘Week van de Lentekriebels’ gestart. Deelnemende scholen geven in die week lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Uiteraard voor ieder leerjaar op een ander niveau. Onze school heeft ook aandacht voor dit project, maar wij doen dit van 18 maart tot en met 22 maart. Inhoudelijk zal u via Parro hier berichten van de leerkracht over ontvangen.

Waarom zijn deze lessen belangrijk?
De kinderen van tegenwoordig komen op veel plaatsen in aanraking met bovenstaande onderwerpen: denk aan YouTube, computerspellen, internetsites, tv, radio of door gesprekken met elkaar. Dit vaak ook op een verkeerde manier. Ze krijgen valse informatie en ontwikkelen zo een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Gebrek aan informatie of verkeerde informatie zorgt ervoor dat kinderen onzeker worden over deze onderwerpen. Hierdoor zijn kinderen vaak minder weerbaar. Ze weten te weinig over wat ‘’oké’’ is en wat niet. Wij willen door met de kinderen in gesprek te gaan de juiste informatie overdragen en zo de juiste normen en waarden ontwikkelen. 

Hoe hier thuis mee om te gaan?
Voor veel mensen zijn dit lastige onderwerpen. Het is voor kinderen belangrijk dat zij de ruimte gaan voelen om hier thuis over in gesprek te kunnen gaan en zo ook vragen durven te stellen als zij iets willen weten of als er iets speelt. Zo weet u thuis wat er speelt en kunt u uw kind helpen bij keuzes in de toekomst. Tip: vraag de komende weken aan uw kind wat er in de les besproken is. Wellicht heeft uw kind nog vragen die hij/zij op school niet wilde stellen.