Lezen in groep 3

Na de vakantie zijn we ook in groep 3 gestart met een kwartier lezen in de ochtend.

We hebben nu alle kinderen van groep 3 t/m 8 ingedeeld in 3 groepen:

  • Een groep kinderen die het technisch lezen beheersen of ver boven hun leeftijdsniveau lezen. Zij lezen in de onderbouw onder begeleiding van juf Laurie of meneer Maikel.
  • Een groep kinderen die oefening en instructie nodig hebben, onder begeleiding van juf Anneloes of juf Anne.
  • En de startersgroep waarbij kinderen aansluiten die extra instructie voor het lezen nodig hebben. Deze kinderen worden begeleid door juf Janneke of juf Anneloes.

Op donderdag gebruiken we het leeskwartier om te werken aan boekpromotie, om zo kinderen de verschillende soorten boeken te laten ervaren en op deze wijze de leesmotivatie te bevorderen. Daar kan ook een boekbespreking een onderdeel van zijn.