Materialen

Praktisch alle materialen worden door de school verstrekt. De kinderen krijgen een potlood, kleurpotloden, pen of vulpen etc. van school. Het is niet de bedoeling dat uw kind van thuis allerlei schrijfgerei meebrengt. Dit laatste zien we m.n. in de bovenbouw vaak gebeuren; de spullen worden echter weer mee naar huis gegeven.

Wij gaan er vanuit dat de kinderen op een verantwoorde manier met het materiaal omgaan. Wij hebben hierover op school regels en afspraken
gemaakt.

De volgende materialen vragen wij wel om van thuis mee te brengen naar school:

Gr. 1/2 een 23-rings map voor verzameling van gemaakte werkjes

Gr. 3 t/m 8 een bewaarmap (elastomap)

Gr. 5 t/m 8 een leeg etui Eventuele andere materialen (b.v. een agenda in groep 8) worden door de leerkracht van uw kind aangegeven. U hoeft er niet van uit te gaan dat er veel vanuit thuis “aangeleverd” moet worden.