MR vergadering 22 juni 2022

Berekening lesuren: Verschil met voorgaande jaren: op 6 december mochten de leerlingen voorheen later beginnen, maar omdat er dit schooljaar uren over waren en voor een mooie verdeling van de studiedagen over het schooljaar is ervoor gekozen dat de leerlingen op 6 december volledig vrij zijn.

Formatie: De MR heeft ingestemd met de verdeling van de beschikbare uren. In de nieuwsbrief wordt de indeling gepubliceerd met daarbij de groepsindeling van leerkrachten.

Emotionele ontwikkeling: De mail en de consequentie die vanuit school gestuurd is naar ouders en besproken is met de leerlingen lijkt effect te hebben in de school. Het is rustiger in de klassen en conflicten worden niet meer opgelost door fysiek te reageren. Volgend schooljaar gaan we verder met de sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van KWINK-lessen. Tijdens het theater van het 101-jarig bestaan kijken we wat de dramalessen voor invloed hebben op de leerlingen en of het aanslaat, zodat we volgend schooljaar wellicht input kunnen krijgen van deze dramadocenten om hiermee aan het werk te gaan in de klassen.  

Opbrengsten: We hebben het kort gehad over de opbrengsten, aangezien vooral het lezen een speerpunt was. De opbrengsten gaan duidelijk omhoog. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar als we doorgaan en focus houden op het leesonderwijs en toepassen wat we geleerd hebben, zouden we resultaat moeten blijven zien.  

101-jarig bestaan: Vanuit de MR is er het idee om in de school, op het leerplein een beleefpad met vloerstickers aan te leggen. MR vraagt een offerte aan en deelt deze met het steunfonds en de leefbaarheid om te peilen of het zo te financieren valt.  

Vacature directeur: De MR heeft een profielschets opgesteld in samenwerking met het bestuurskantoor.