Nieuw protocol basisonderwijs

Het protocol is integraal aangepast aan de versoepelingen die per 26 juni ingaan. Er zijn geen nieuwe maatregelen opgenomen in het protocol, wat niet langer geldt is geschrapt. Volgende week woensdag gaan we met onze medezeggenschapsraad het volledige protocol bespreken met daarbij de consequenties voor onze school.

De belangrijkste punten:

  • De verplichting om met cohortering te werken is opgeheven.
  • In en om de school geldt nog steeds de afstandsregel van 1,5 meter.
  • De ‘thuisblijfregels’ blijven van kracht.
  • Externen mogen weer op school komen (met afstandsregel).
  • Aandacht voor persoonlijke hygiëne en ventilatie.

De geplande oudergesprekken laten wij voor dit moment staan via ‘Teams’. Daarnaast blijven we werken met de inloop in de ochtend van 8:15 tot 8:30 uur waarbij ouders afscheid nemen bij de poort.