Nieuws GGD: Testbeleid kinderen t/m 12 jaar.

Op advies van het OMT is het testbeleid bij kinderen tot en met 12 jaar gelijkgetrokken met dat voor kinderen boven de 12 jaar. De reden hiervoor is om beter inzicht te krijgen in de verspreiding onder jonge kinderen en het voorkomen van de zogenaamde Britse variant.

Het beleid is nu dat ouders worden verzocht kinderen tot en met 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die worden getest blijven thuis tot de uitslag bekend is. Er wordt dringend geadviseerd kinderen uit de genoemde leeftijdscategorie te testen als er behalve een neusverkoudheid (snotneus) ook andere klachten zijn, zoals hoesten, koorts of benauwdheid. Dit dringende advies geldt ook wanneer er een indicatie is om het kind te testen in het kader van bron- en contactonderzoek.
Voor advies en het maken van een testafspraak kunnen ouders bellen met de GGD: 088-1447126.