Nieuws vanuit ouderraad: ouderbijdrage

Zoals jullie misschien al hebben gemerkt is er dit jaar nog geen vrijwillige ouderbijdrage geïncasseerd of nota’s uitgegeven. Door het beperkt aantal activiteiten dit schooljaar en de ouderbijdrage van vorig jaar die we grotendeels over hadden, is het niet nodig om dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Sterker nog; er blijft een behoorlijk deel van de ouderbijdrage (van vorig jaar) over. Wederom gaan we dit bewaren voor volgend schooljaar.

Gelukkig zijn dit schooljaar een aantal activiteiten op school wel doorgegaan, maar de meest kostbare activiteit, het schoolreisje, zal helaas ook dit jaar niet plaatsvinden. School heeft ons laten weten dat door de huidige maatregelen/beperkingen i.v.m. corona, het schoolreisje van 19 mei 2021 niet door kan gaan.
Dit vinden we natuurlijk allemaal zeer spijtig.

Groep 8

Een deel van de ouderbijdrage van vorig jaar zal dus ook in het nieuwe schooljaar 2021-2022 gebruikt gaan worden. De ouders van de kinderen in groep 8, die vorig jaar € 40 per kind per incasso hebben betaald, krijgen voor het einde van het schooljaar € 20 retour.