Nieuws vanuit de parochie

Met de volgende onderwerpen:

  • Allerzielen
  • Afscheid Pastor
  • Sint Maarten

Allerzielen 2 november

Op donderdag 2 november is het Allerzielen (= al de zielen ofwel alle overledenen). Het is een dag waarbij mensen hun overledenen herdenken. In de katholieke kerk gebeurt dat met bloemen en kaarsen op de graven en een kerkdienst, waarbij na afloop de pastor de graven zegent. Elk jaar horen we weer van de vele mensen die naar het kerkhof komen, dat het zo mooi is en troost geeft als in het donker de kaarsjes op de graven licht geven.

Wederom willen wij de kinderen van groep 7 en 8 vragen om te helpen met het plaatsen van de kaarsjes op de graven van het kerkhof. Wil je meehelpen kom dan om 18.15 uur naar de kerk, voorafgaand aan de kerkdienst. Alvast bedankt leerlingen van groep 7 en 8!!

Pastor Annemarie Gooiker


 Afscheid Pastor Annemarie Gooiker 3 november

Pastor Annemarie Gooiker gaat afscheid nemen als pastoraal werker van onze parochie. De laatste twee jaar is Annemarie ook actief geweest op de H.Hartschool en heeft zij de identiteitslessen mee vorm gegeven.

Op vrijdag 3 november a.s. om 19.00 uur in de Antonius Abtkerk te Wijchen is er een dankviering. Aansluitend is er onder het genot van een kopje koffie of thee, de mogelijkheid Annemarie de hand te schudden. Ouders en kinderen zijn van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Parochiebestuur en pastoresteam De Twaalf Apostelen


Sint Maarten optocht 11 november

‘Dag meneer, dag mevrouw, sint maarten en we lopen door de straten ’

Op zaterdag 11 november organiseert de werkgroep gezinsviering Hernen-Leur de traditionele Sint Maarten optocht. De start is om 17.30 uur bij het schoolplein van de H. Hartschool te Hernen.

Iedereen is welkom, wel je lampion meenemen natuurlijk. Voor de veiligheid adviseren wij een led-lampje in de vorm van een kaars in je lampion. We verzoeken de ouders en/of verzorgers om zelf de kinderen tijdens de optocht te begeleiden.

Wanneer er een lichtje voor het raam staat, mag er aangebeld en een liedje gezongen worden. Na de optocht worden de bedelgiften ingezameld en verdeeld onder de kinderen. Sint Maarten is immers het feest van het delen.

Dit jaar is er géén kinderviering in de Sint Judocuskerk. Wel willen we afsluiten door gezellig met de kinderen en ouders wat te drinken met iets lekkers erbij. Er is dan gelegenheid om gezellig na te kletsen.

Wij hopen, dat iedereen meedoet!

Namens de organisatie, Marieke van Heumen en Meriam Leenders.