Onderwijskundig rapport

Volgende week gaan we van onze schoolverlaters de onderwijskundige gegevens uitwisselen met hun nieuwe school. Een belangrijk onderdeel van deze gegevens is het onderwijskundig rapport. In dit rapport wordt een globaal beeld geschetst van de leerling. Alle schoolverlaters hebben een kopie van dit rapport vandaag mee naar huis genomen zodat u weet welke informatie we uitwisselen. Naast dit rapport worden ook de resultaten van ons CITO leerlingvolgsysteem (Leerling In Beeld) uitgewisseld. Deze gegevens vindt u ook terug in het rapportfolio.