Ons onderwijs

De Heilig Hartschool is een school voor katholiek onderwijs. Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en zeer veelzijdig is. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. De kinderen krijgen op school de mogelijkheid zich als mens verder te ontwikkelen op zowel cognitief, creatief als sociaal gebied, zodanig dat zij zich in de maatschappij een eigen plaats kunnen verwerven.

Dit alles vindt plaats in een veilige en respectvolle omgeving. Ons streven is dan ook dat alle kinderen met plezier naar school komen en met plezier de lessen volgen.

De naam het Heilig Hart bestaat sinds 1 juli 1921 toen er naast het bestaand openbaar onderwijs in Hernen katholiek onderwijs gerealiseerd werd. Tijdens de inzegening destijds werd de school toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vandaar de naam: Heilig Hartschool.

De wetgever stelt eisen aan de scholen, dus ook aan onze school. De eisen zijn verwoord in de kerndoelen van het basisonderwijs. Door de keuze voor bepaalde methodes en werkwijzen tracht iedere school daar op zijn eigen wijze aan te voldoen (Over onze keuze en werkwijze leest u meer verderop in deze schoolgids). Of de kerndoelen gehaald zijn, wordt getest door een landelijke eindtoets.

Natuurlijk zijn er altijd zaken die kinderen op school leren die niet getoetst kunnen worden. Ontwikkelingen die je niet of moeilijk kunt meten, zoals op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, tekenen, hulpvaardigheid en aanpassingsvermogen. Toch zijn die gebieden minstens zo belangrijk als rekenen en lezen.

Door deel te nemen aan diverse evenementen zoals sporttoernooien, techniekprojecten en culturele voorstellingen bevorderen wij het sociale gedrag van onze kinderen, creëren wij een groeiend saamhorigheidsgevoel en laten wij kinderen trots zijn op hun school.

Wij staren ons daarom niet blind op toetsresultaten, maar blijven oog houden voor de groei van de kinderen tot zo volledig mogelijke mensen.