Op zoek naar een nieuw OR-lid

Wie zijn wij?
De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep mensen bestaande uit 5 ouders en 1 leerkracht. De ouders van de OR worden voor 3 jaar aangesteld en kunnen daarna nog 1 maal voor 3 jaar herkozen worden.

Voor het schooljaar 2017-2018 zoeken wij een nieuw lid.
Vind jij het leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van uw kind, meld je dan aan als kandidaat lid.

Wat is onze verantwoordelijkheid ?
De ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van niet-les gebonden activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan sinterklaas, kerstmis, Pasen, schoolreisje e.d.

Onze werkwijze
Aan het begin van elk schooljaar komt de ouderraad bij elkaar om afspraken te maken voor het nieuwe schooljaar. De school heeft een overzicht van activiteiten waar de ouderraad verantwoordelijk voor is. De activiteiten op deze lijst worden verdeeld onder de ouders van de OR. Samen met een leerkracht wordt een werkgroep georganiseerd per activiteit.

Gedurende het schooljaar komen we 5 à 6 keer bij elkaar, om alle activiteiten goed voor te bereiden.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een jaarvergadering, waarin we verantwoording afleggen over onze activiteiten en financiën. Tijdens deze vergadering wordt gestemd over de hoogte van de ouderbijdrage,  nieuwe OR-leden of het herkiezen van reeds bestaande OR-leden.

Interesse?
Wij hopen dat wij u in het kort een duidelijk beeld hebben kunnen geven wat de OR inhoudt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien van der Aa, 06-23498546. U hoeft geen bestuurservaring te hebben, met een gezonde dosis enthousiasme komt u al heel ver.

Heeft u zin met ingang van volgend schooljaar de OR te komen versterken dan kunt u een mailtje sturen naar ouderraad-hernen@live.nl