Oproep en terugkoppeling MR vergadering

Vanuit de MR, medezeggenschapsraad, zijn we wegens verhuizing op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. De MR op de Heilig Hartschool bestaat uit 4 personen, waarvan 2 leden van het personeel en 2 leden vanuit de ouders. We vergaderen ongeveer 1 keer in de zes weken over beleidsmatige punten van onze school. Vooral in deze roerige tijden is het extra belangrijk om een voltallige oudergeleding te hebben, daarom doen we een beroep op u. 

Wilt u er meer over weten dan kunt u informatie inwinnen bij een van de leden,  Ellen van Dorland, Anne Eijkemans of Janneke Weijers.  

Voor vragen en of aanmeldingen kunt u mailen naar heilighart.mr@kansenkleur.nl. Aanmeldingen graag voor 1 maart 2021.

Korte terugkoppeling MR vergadering

Tijdens de MR vergadering van 25 januari 2021 is het nieuwe rapport besproken. De GMR heeft kennis gemaakt met de interim bestuurder Jan Winters.  De laatste stand van zaken tav corona zijn besproken. Tussendoor is er nog extra contact geweest rondom het afstemmen van de nieuwe maatregelen die schoolspecifiek zijn genomen zodat we veilig kunnen starten met fysiek onderwijs op onze schoollocatie.