Ouderbijdrage

De extra activiteiten die de school en de ouderraad organiseren brengen uiteraard kosten met zich mee. Dit kan niet betaald worden uit de gelden die de school van het Ministerie ontvangt. Daarom vragen wij u om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage (de ouderbijdrage). Deze vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks door de leden (alle ouders van Heilig Hart) vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de oudervereniging (ouderraad).

De ouderbijdrage bestaat uit de kosten voor het schoolreisje en uit algemene kosten waarvan allerlei activiteiten worden betaald zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen etc.

U krijgt van de penningmeester van de ouderraad bericht wanneer u de ouderbijdrage kunt voldoen. Veel ouders hebben de ouderraad toestemming
verleend de bijdrage één maal per jaar automatisch te incasseren.