Oudergesprekken

In de week van 5 juli staan de oudergesprekken gepland. Deze gespreksronde is voor ouders met leerlingen uit groep 1 t/m 7 en is facultatief. Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u via een e-mailbericht een afspraak inplannen met de leerkracht(en). Het is prettig om meteen uw vraag of gespreksonderwerp door te geven aan de leerkracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek. De gesprekken worden via Teams of telefonisch gevoerd.

Ouders van leerlingen uit groep 6 hebben oudergesprekken waarbij de voorlopige uitstroom wordt besproken. Deze ouders ontvangen via Parro een intekenlijst om zich digitaal in te schrijven.

De gesprekkencyclus voor ouders van leerlingen uit groep 8 is afgerond.