Ouderraad

Wie zijn wij?
De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep mensen die bestaat uit vijf ouders van leerlingen. Deze ouders worden voor drie jaar aangesteld als bestuurslid van de vereniging en kunnen daarna nog eenmaal voor drie jaar herkozen worden. De ouderraad is dus een onderdeel van de oudervereniging waar alle ouders van Heilig Hart lid van zijn. Één keer per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de jaarvergadering.

De ouderraad is te bereiken via heilighart.or@kansenkleur.nl

Momenteel bestaat de ouderraad uit:
Anke Pieck – voorzitter
Denise Liebrecht – secretaris
Leonie Braam – penningmeester
Kim Steeghs – bestuurslid

Milou Duijghuisen is namens het team aanwezig tijdens de vergaderingen. Milou is geen lid van de ouderraad.

Wat is ons doel?
De hoofdtaak van de OR is, in samenspraak met school en in samenwerking met de teamleden, het organiseren van activiteiten die worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdragen. Dit zijn bijvoorbeeld; sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, schoolreisje, etc.

Wat doen wij?
Aan het begin van elk schooljaar worden de activiteiten van het komende jaar verdeeld onder de ouders van de OR. Leerkrachten en enkele ouders vormen samen een werkgroep per activiteit. De Ouderraad vergadert circa zesmaal per jaar om de evaluatie en voortgang van de verschillende activiteiten door te spreken. Daarnaast komen de leden van de verschillende werkgroepen één of meerdere malen samen om de specifieke activiteit voor te bereiden.

Als vereniging organiseren wij in september/oktober een jaarvergadering, voor deze jaarvergadering ontvangen alle ouders van te voren een uitnodiging.

Interesse?
Wij hopen dat wij u een duidelijk beeld hebben kunnen geven wat in het kort de OR inhoudt. Momenteel zijn er geen vacatures. Mocht er t.z.t. weer een nieuwe oproep komen voor actieve OR-leden dan wordt dit voorafgaand aan de jaarvergadering bekend gemaakt. Schroom dan niet om extra informatie in te winnen en jezelf aan te melden als OR lid. Het is hartstikke leuk en iedereen is dan ook van harte welkom om deze club te komen versterken.

Ouderbijdrage
De extra activiteiten die de school en de ouderraad organiseren brengen uiteraard kosten met zich mee. Dit kan niet betaald worden uit de gelden die de school van het Ministerie ontvangt. Daarom vragen wij u om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage (de ouderbijdrage).
De ouderbijdrage bestaat uit de kosten voor het schoolreisje en uit algemene kosten waarvan allerlei activiteiten worden betaald zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen etc.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024 is in de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld op €40,00.
U krijgt van de penningmeester van de ouderraad bericht wanneer u de ouderbijdrage kunt voldoen. Veel ouders hebben de ouderraad toestemming verleend om de bijdrage één maal per jaar automatisch te incasseren.

Huishoudelijk regelement

Statuten